Patienten har progredierande anal smärta som oftast är sidolokaliserad sedan några dygn. Feber kan ha tillkommit. Abscessen kan vara synlig vid sidan om. Om analsmärtan inte blir bättre efter det att du använt Rectogesic ska du tala med läkaren igen så att man kan kontrollera att det inte är något annat som orsakar. Rektal smärta är smärta eller obehag i den nedre delen av mag och tarmkanalen. Termen används ofta omväxlande med smärta i anus eller analsmärta.

Analsmärta Video

LED separator/LED v-cut machine/LED cutter/LED aluminum board separator/free porn girl